Puhdasta ilmaa?

Pidämme Suomen luonnon tarjoamaa ilmaa puhtaimpana maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Mutta sisäilman puhtauteen kiinnitetään vähänlaisesti huomiota. Suomalaisessa hyvinvointikunnassa on itsestään selvää, että ruoan ja juomaveden puhtaudesta huolehditaan. Ilman suhteen ei tilanne ole niin hyvä, vaikka ihminen tulee toimeen hengittämättä vain muutaman minuutin.

Ihminen viettää valtaosan ajasta sisätiloissa. Silti harvoin tulee mietityksi sitä, että ihminen tarvitsee kiinteän ravinnon lisäksi päivittäin noin 20 kiloa puhdasta ilmaa. Ilmassa olevat hiukkaset ovat useimmiten niin pieniä, että ne erottuvat paljaalla silmällä vasta huoneen pinnoille kertyneenä pölynä. Siitepölyt, itiöt, rikkiyhdisteet ja muut ilmassa olevat epäpuhtaudet vaikuttavat terveyteemme ja viihtyvyyteemme yleensä varsin hitaasti. Epäpuhtauksia muodostuu lisäksi muun muassa teollisuuden ja liikenteen päästöistä sekä katu- ja siitepölyistä. Vain harvoin niiden pitoisuudet nousevat tasolle, joista on välitöntä haittaa. Siksi ilman puhtauteen ja suodatukseen ei aina kiinnitetä huomiota samalla tavalla kuin ruoan ja juoman laatuun.


Ihmiset ovat erilaisia. Moni sietää ulko- ja sisäilman hajuja, hiukkasia ja bakteereita haitatta. Alati kasvava osa väestöstä on kuitenkin herkistynyt erilaisille epäpuhtauksille. Ikääntyvän väestön ohella muun muassa astmaatikot kärsivät pienistäkin pitoisuuksista. Allergikkojen osuus väestöstämme on huomattava. Yli miljoona suomalaista kärsii hengitystieallergioista. Lievimmillään herkkien ihmisten oireet ovat nenän tukkoisuutta, mutta monilla oireet ovat vakavampia kuten astmakohtauksia.

Ilmastointilaitteistojen yleistyttyä ongelmia voi helpottaa muun muassa oikeanlaisen ilmansuodattimen valinta. Tarjontaa löytyy, ja suodatin kannattaa valita oikean käyttötarkoituksen mukaan. Myös niiden uusiminen kannattaa ottaa säännölliseksi rutiiniksi. Ilmansuodatin tukkeutuu siite- tai katupölyistä helposti. Hyvä rytmi suodattimien vaihdolle on ennen pölykautta ja sen jälkeen – kahdesti vuodessa. Mikäli suodattimien vaihtoväli venyy, myös suodattimiin itseensä alkaa kerääntyä erilaisia epäpuhtauksia ja terveydelle haitallisia kasvustoja.

On siis tärkeää, että pidämme ilmanvaihdon suodattimet sekä laitteet toimintakuntoisina oikeilla huoltotoimilla. Seuraavassa kirjoituksessa tulen avaamaan erilaisten ilmanvaihdon suodattimien toimintaa ja suodatusluokkien merkitystä.

-Sakari